Heb je te maken gehad met een groot verlies of heb je meerdere ingrijpende verliezen geleden? Ben je jaren later nog steeds snel uit balans als iets je aan dit verlies herinnert?

Ik help je door het maken van beelden het rouwproces (weer) op gang te brengen en te verwerken.
Het maken van beelden kunnen bij rouw en verlies een brug vormen tussen je binnenwereld en de buitenwereld.
De band met je dierbaren kun je omvormen naar een nieuwe verbinding waaraan je nu en in de toekomst steun kunt hebben. Het doel is dat je op eigen kracht weer kunt genieten van de (kleine) dingen in het leven en het verlies niet meer overheerst.

Wat is Rouw
Rouwen is het proces om jezelf aan te passen aan een totaal veranderende situatie, dit is op zijn zachts gezegd een zware opgave. In veel gevallen lukt het mensen, met steun vanuit de omgeving, een rouwproces door te maken. Als dit niet lukt  kan er sprake zijn van “gestagneerde rouw”.

Op elke leeftijd kun je je geliefde, een familielid of een vriend verliezen door scheiding of de dood.
Je kunt echter ook je gezondheid verliezen, een lichaamsdeel of lichaamsfunctie of je baan. Hierdoor kun je je zelfvertrouwen, je gevoel van eigenwaarde, hoop, idealen of dromen kwijtraken.

Beeldende Psychosociale Therapie helpt bij gestagneerde rouw:

  •  het rouwproces (weer) op gang brengen en te verwerken,
  •  het dagelijks functioneren te verbeteren,
  • een ongewenst isolement op te heffen,
  • de mogelijkheden tot steun en afleiding te vergroten,
  • je zelfbeeld en eigenwaarde te versterken,
  • inzicht te geven in eigen wijze van omgaan met verlies,
  • om emoties te leren uiten

Het verdriet om een ingrijpend verlies gaat niet zomaar voorbij.
Een rouwproces vraagt heel veel inspanning en keihard werken.