Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan.  Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel.

Beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of een infectie. Ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook leiden tot hersenletsel.

Het oplopen van hersenletsel betekent meestal een zeer ingrijpende verandering in het leven van een getroffene. Van de ene op de andere dag ervaar je beperkingen die je eerder niet kende, sommige daarvan zijn erg ingrijpend en voortdurend. Soms doordat mensen met hersenletsel moeilijker praten of schrijven, soms ook omdat ze veranderen in hun houding en gedrag. Soms kun je fysiek niet meer wat je vroeger kon en raak je daardoor je vertrouwde sport of hobby kwijt. Het kan ook zo maar zijn dat je je werk niet meer kunt uitvoeren. Dat is moeilijk voor iedereen en heeft ook gevolgen voor  het leven van mensen in je naaste omgeving zoals partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s:  ook hun leven verandert hierdoor.

Niet aangeboren hersenletsel is dus zeer ingrijpend en heeft invloed op alle levensgebieden.

Als Vaktherapeut kan ik je helpen bij het verwerken van wat je is overkomen en je leren aanvaarden dat je leven ingrijpend veranderd is. Vervolgens gaan we op zoek naar het vinden van een nieuw perspectief en evenwicht.