Olling Art Inn organiseert voor bedrijven, instellingen en andere organisaties teambuilding activiteiten waarin beeldende kunst het uitgangspunt is om mensen op een andere wijze met elkaar te laten samenwerken. Het beeldend avontuur dat ze met elkaar beleven is vaak verrassend en verfrissend. Maatwerk is bepalend voor succes. Het team heeft zelf invloed op de inhoud en doelstelling van het aangeboden beeldend teambuilding programma.

Werken in beelden is een goede manier om inzicht in je eigen functioneren te krijgen. Het bezig zijn staat centraal. De deelnemer wordt geconfronteerd met zijn eigen handelen en ervaringen. Hij/zij kan ontdekken waar zijn of haar kracht ligt. Dit maakt dat deze teambuilding beeldend een goede manier van training voor een team kan zijn.
Binnen een teambuilding / trainingsdag of dagdeel kunnen we in een groter geheel verschillende onderwerpen die in uw bedrijf spelen aan bod laten komen. Te denken valt aan bijv. samenwerking, communicatie, onderhandelen, vertrouwen of het geven van feedback aan elkaar. Waar liggen wensen, behoeften of hiaten bij medewerkers. Door beeldende opdrachten kunnen we op een andere manier kijken naar de manieren van bijv. communicatie binnen het team of bedrijf. Door deze manier van werken kunnen we met elkaar nadenken, discussiëren of reflecteren over de verschillende onderwerpen, waardoor er weer ruimte en energie ontstaat om vanuit een nieuwe insteek met elkaar aan het werk te gaan.

Tevens zijn de kunstzinnige producten die uw medewerkers creëren een sfeervolle aanwinst voor uw bedrijf en blijven een waardevol aandenken aan deze bijzondere dag. De beeldende objecten zoals beelden, mozaïek of schilderijen zijn een uitdrukking van het creatieve vermogen van uw medewerkers. Een zichtbare, blijvende herinnering die hen verbindt met hun persoonlijke kwaliteiten. Het bevordert de teamgeest, schept inspiratie en schenkt respect voor ieders creatieve prestatie.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn;

  • onderlinge communicatie
  • Conflicthantering
  • Motivatie
  • Samenwerken
  • Assertiviteit